Maklumat Umum

 
Waktu Urusan Kaunter
 
Isnin - Khamis
8.15am - 12.30pm
2.15pm - 4.30pm
Jumaat
8.15am - 11.45pm
3.00pm - 4.30pm
 
Cara Pembelian
 
QR Pay/kiriman Wang atas nama Bendahari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 
 
Syarat Pembelian Dokumen
 
Taklimat dan lawatan tapak bagi semua perolehan sebutharga dan tender diwajibkan dihadiri oleh Pegawai yang ditauliahkan seperti nama di dalam Sijil Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan Malaysia sahaja.
 
Untuk maksud ini, semua kontraktor/pembekal yang menghadiri sesi lawatan dan taklimat tapak perlu membawa bersama dokumen asal dan 1 salinan Sijil LPIPM/CIDB atau Kementerian Kewangan Malaysia dan Dokumen Pengenalan Diri.
 
Wakil kontraktor/pembekal adalah tidak dibenarkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak.
 
Hanya kontraktor/pembekal yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak sahaja layak membeli dokumen sebutharga atau tender.
 
 
Maklumat Tambahan
 
Dokument Tender :
 
Dokumen dijual dalam bentuk "Softcopy" dan pembeli perlu membawa "pen Drive" sendiri.

Penghantaran Dokumen

Dokumen Tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri.

Nombor dan Nama Tender hendaklah ditulis pada sebelah kiri atas sampul surat bermeteri tersebut. 

 

 
  
  
  
  
  
  
Count= 101
expand Tahun : 2020 ‎(1)
expand Tahun : 2019 ‎(13)
expand Tahun : 2018 ‎(4)
expand Tahun : 2017 ‎(15)
expand Tahun : 2016 ‎(22)
expand Tahun : 2015 ‎(12)
expand Tahun : 2014 ‎(15)
expand Tahun : 2013 ‎(13)
expand Tahun : 2012 ‎(5)
expand Tahun : - Tiada Tarikh Iklan - ‎(1)