Maklumat Umum

 
Waktu Urusan Kaunter
 
Isnin - Khamis
8.15am - 12.30pm
2.15pm - 4.30pm
Jumaat
8.15am - 11.45pm
3.00pm - 4.30pm
 
Cara Pembelian
 
Wang pos/kiriman Wang atas nama Bendahari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Syarat Pembelian Dokumen
 
Taklimat dan lawatan tapak bagi semua perolehan sebutharga dan tender diwajibkan dihadiri oleh Pegawai yang ditauliahkan seperti nama di dalam Sijil Pendaftaram Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan Malaysia sahaja.
 
Untuk maksud ini, semua kontraktor/pembekal yang menghadiri sesi lawatan dan taklimat tapak perlu membawa bersama dokumen asal dan 1 salinan Sijil LPIPM/CIDB atau Kementerian Kewangan Malaysia dan Dokumen Pengenalan Diri.
 
Wakil kontraktor/pembekal adalah tidak dibenarkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak.
 
Hanya kontraktor/pembekal yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak sahaja layak membeli dokumen sebutharga atau tender.

Penghantaran Dokumen

Dokumen Tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri.

Nombor dan Nama Tender hendaklah ditulis pada sebelah kiri atas sampul surat bermeteri tersebut. 

  
  
  
  
  
  
  
  
Count= 53
expand Tahun : 2015 ‎(12)
expand Tahun : 2014 ‎(15)
expand Tahun : 2013 ‎(13)
expand Tahun : 2012 ‎(5)
expand Tahun : - Tiada Tarikh Iklan - ‎(8)
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.