‚Äč
 
                      SYARAT AM :
 
      1.     
Permohonan ini mestilah dikemukakan ke JPP tujuh (7) hari sebelum tarikh majlis.
      2.
Permohonan daripada Persatuan Pelajar perlu mendapatkan kelulusan daripada JPPel dan Pengurusan Fakulti UKM.
      3.
Pemohon perlu mendapatkan kelulusan dari ketua PTJ bertanggungjawab sebelum borang dihantar ke Pejabat JPP.
Borang yang tidak mendapat kelulusan dari Ketua PTJ akan ditolak.
      4.
Sebarang pindaan kepada maklumat yang telah diisi tidak boleh dipinda sebaik sahaja borang permohonan telah dicetak.
Jika terdapat sebarang pindaan, mohon kerjasama pemohon untuk mengisi semula borang permohonan yang baru.
      5.
Pemohon/wakil/penganjur majlis diminta bersama-sama menyelia semasa kerja persiapan dijalankan.
      6.
Bagi kerja persiapan majlis/peperiksaan, penganjur/pemohon diminta menyediakan pelan susun atur kerusi, meja dan pentas
sekurang-kurangnya empat (4) hari sebelum majlis berlangsung.
      7.
Sebarang kos kerosakan atau kehilangan peralatan perlu ditanggung oleh pemohon.
      8.
Pembatalan atau penundaan majlis perlu dimaklumkan kepada Penyelaras selewat-lewatnya dalam masa 1 hari bekerja.
Pemohon yang gagal berbuat demikian akan dikenakan tindakan penalti.
      9.
Untuk mendapatkan status permohonan dan keterangan lanjut, sila hubungi :
 
Penyelaras JPP Bangi
03 8921 4541/4827
 
Penyelaras JPP KKL
03 9289 7234/7383
 
 
 
 
 
*** Untuk paparan borang menggunakan browser Internet Explorer (IE) pastikan Compatibility View settings adalah betul seperti berikut ***