‚Äč
 
                      SYARAT AM :
 
      1.     
Permohonan ini mestilah dikemukakan ke Prasarana tujuh (7) hari sebelum tarikh majlis.
 
      2.
Permohonan lewat dari 7 hari tidak akan dipertimbangkan. Sekiranya pemohon masih memerlukan peralatan, sila berurusan dengan kontraktor panel yang dilantik oleh Prasarana-UKM.
 
      3.
Permohonan daripada Persatuan Pelajar perlu mendapatkankelulusan daripada Pusat Perhubungan Mahasiswa dan Perhubungan Alumni (PPMPA) dan Pengurusan Pusat Tanggungjawab (PTJ).
 
      4.
Pemohon perlu mendapatkan kelulusan dari ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) sebelum borang dihantar ke Pejabat Prasarana-UKM. Boarang yang tidak mendapat kelulusan PTJ akan ditolak.
 
      5.
Jika terdapat sebarang pindaan, mohon kerjasama pemohon untuk mengisi semula borang permohonan yang dikembalikan.
 
      6.
Permohon/wakil/penganjur majlis diminta bersama-sama menyelia semasa kerja persiapan dijalankan.
 
      7.
Bagi kerja persiapan majlis/peperiksaan, penganjur/pemohon diminta menyediakan pelan susun atur kerusi, meja dan pentas sekurang-kurangnya empat(4) hari sebelum majlis berlansung.
 
      8.
     
      9.
 
    10.
Sebarang kos kerosakan atau kehilangan peralatan perlu ditanggung oleh pemohon.
 
Pembatalan atau penundaan majlis perlu dimaklumkan kepada Penyelaras selewat-lewatnya dalam masa 3 hari bekerja. Pemohon yang gagal berbuat demikian akan dikenakan tindakan penalti.
 
Semua peralatan kemudahan majlis hanya dibekalkan di kampus UKM Bangi sahaja.
 
    11.
Untuk mendapatkan status permohonan dan keterangan lanjut, sila hubungi :
 
Penyelaras Prasarana-UKM Kampus Bangi
03 8921 4541 / 4827 (Peralatan) / 019 324 3252 (Saifullah)
03 8921 3924 (Elektrik Siaraya) / 013 370 7246 (Rahim)
03 8921 4540 (Bunga hiasan) / 012 647 7344 (Azwan)
 
Penyelaras Prasarana-UKM Kampus KKL
03 9289 7342 / 013 932 6743 (Arizam)
 
 
 
 
 
*** Untuk paparan borang menggunakan browser Internet Explorer (IE) pastikan Compatibility View settings adalah betul seperti berikut ***