collapse Jabatan : Jabatan Al-Quran dan Sunnah ‎(1644)
collapse Jabatan : Jabatan Dakwah & Kepimpinan ‎(1591)
collapse Jabatan : Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam ‎(2079)
collapse Jabatan : Jabatan Syariah ‎(1290)
collapse Jabatan : Jabatan Usuluddin dan Falsafah ‎(2381)