collapse Jabatan : Jabatan Al-Quran dan Sunnah ‎(1855)
collapse Jabatan : Jabatan Dakwah & Kepimpinan ‎(1938)
collapse Jabatan : Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam ‎(2209)
collapse Jabatan : Jabatan Syariah ‎(1526)
collapse Jabatan : Jabatan Usuluddin dan Falsafah ‎(2470)