collapse Perkhidmatan : Jabatan Bendahari ‎(7)
collapse Perkhidmatan : Jabatan Pendaftar ‎(58)
collapse Perkhidmatan : Perpustakaan ‎(23)
collapse Perkhidmatan : Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi (INOVASI@UKM) ‎(2)
collapse Perkhidmatan : Pusat Islam ‎(3)
collapse Perkhidmatan : Pusat Kesihatan Universiti ‎(2)
collapse Perkhidmatan : Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) ‎(13)
collapse Perkhidmatan : Pusat Pengurusan Risiko, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (ROSH-UKM) ‎(6)
collapse Perkhidmatan : Pusat Perhubungan Antarabangsa (UKM Global) ‎(1)
collapse Perkhidmatan : Pusat Teknologi Maklumat ‎(2)