‚Äč

 SYARAT AM:

  1. Permohonan ini mestilah dikemukakan ke JPP tujuh (7) hari sebelum tarikh majlis.
  2. Permohonan daripada Persatuan Pelajar perlu mendapatkan kelulusan daripada JPPel dan Pengurusan Fakulti UKM.
  3. Pemohon/wakil/penganjur majlis diminta bersama-sama menyelia semasa kerja persiapan dijalankan.
  4. Bagi kerja persiapan majlis/peperiksaan, penganjur/pemohon diminta menyediakan pelan susun atur kerusi, meja dan pentas sekurang-kurangnya empat (4) hari sebelum majlis berlangsung. 
  5. barang kos kerosakan atau kehilangan peralatan perlu ditanggung oleh pemohon.
  6. Pembatalan atau penundaan majlis perlu dimaklumkan kepada Penyelaras selewat-lewatnya dalam masa 1 hari bekerja. Pemohon yang gagal berbuat demikian akan dikenakan tindakan penalti.
  7. Untuk mendapatkan status permohonan dan keterangan lanjut, sila hubungi :

Penyelaras JPP Bangi
03 8921 4541 / 4827
Penyelaras JPP KKL
03 9289 7234 / 7383 

  
Sila klik Garis Panduan STPM untuk manual penggunaan sistem.
 
Sila klikBorang Permohonan untuk membuat permohonan.

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.