SYARAT AM :
 
      1.     
Permohonan ini mestilah dikemukakan ke Prasarana tujuh (7) hari sebelum tarikh majlis.
 
      2.
Permohonan lewat dari 7 hari tidak akan dipertimbangkan. Sekiranya pemohon masih memerlukan peralatan, sila berurusan dengan kontraktor panel yang dilantik oleh Prasarana-UKM.
 
      3.
Permohonan daripada Persatuan Pelajar perlu mendapatkankelulusan d​ari I-STAR dan Pengurusan Pusat Tanggungjawab (PTJ).
 
      4.
Pemohon perlu mendapatkan kelulusan dari ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) sebelum borang dihantar ke Pejabat Prasarana-UKM. Boarang yang tidak mendapat kelulusan PTJ akan ditolak.
 
      5.
Jika terdapat sebarang pindaan, mohon kerjasama pemohon untuk mengisi semula borang permohonan peralatan majlis.
 
      6.
Pihak Prasarana-UKM Memberikan perkhidmatan membekal, menghantar dan menyediakan peralatan majlis ke lokasi majlis sahaja. Pihak penganjur bertanggungjawab ke atas sususnan peralatan tersebut mengikut kehendak dan perancangan pihak penganjur sendiri kecuali bagi persiapan peperiksaan dan majlis rasmi UKM. Pihak penganjur juga perlu menyediakan sendiri kakitangan untuk menyusun peralatan tersebut kecuali persiapan peperiksaan yang kaan disusun oleh pihak Prasarana-UKM.
 
      7.
Bagi kerja persiapan majlis rasmi & peperiksaan, penganjur/pemohon diminta menyediakan pelan susun atur kerusi, meja dan pentas sekurang-kurangnya empat(4) hari sebelum majlis berlansung.
 
      8.
     
      9.
 
    10.
Sebarang kos kerosakan atau kehilangan peralatan perlu ditanggung oleh pemohon.
 
Pembatalan atau penundaan majlis perlu dimaklumkan kepada Penyelaras selewat-lewatnya dalam masa 3 hari bekerja. Pemohon yang gagal berbuat demikian akan dikenakan tindakan penalti.
 
Semua peralatan kemudahan majlis hanya dibekalkan di kampus UKM Bangi sahaja.
 
    11.
Untuk mendapatkan status permohonan dan keterangan lanjut, sila hubungi :
 
Penyelaras Prasarana-UKM Kampus Bangi
Unit Awam       03 8921 4827 / 019 324 3252 (Saifullah)
Unit Elektrik     03 8921  5078 / 011 1095 4095 (Rahman)
Siaraya            03 8921 3445 / 019 632 3826 (Hairizal)
Unit Landskap 03 8921 03 8921 4540  / 019 863 4126 (Zulhazriq)
 
Penyelaras Prasarana-UKM Kampus KKL
Kampus KL     03 9289 7342 / 013 932 6743 (Arizam)
 
 
 
 
 
*** Untuk paparan borang menggunakan browser Internet Explorer (IE) pastikan Compatibility View settings adalah betul seperti berikut ***