-- Sila Pilih Bidang --23
  
ALAT KELENGKAPAN PEJABAT DAN KEDIAMAN24
  
BAHAN BACAAN DAN ALATULIS25
  
BAHAN BAKAR & PELINCIR26
  
BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA27
  
FOTOGRAFI DAN PERALATAN28
  
KELENGKAPAN SUKAN, CENDERAMATA DAN MUZIK29
  
KELENGKAPAN/KEMUDAHAN AWAM30
  
KELUARAN JAHITAN31
  
KENDERAAN, JENTERA BERAT DAN KELENGKAPAN32
  
KIMIA & PERALATAN MAKMAL33
  
MAKANAN & MINUMAN34
  
MESIN & PERALATAN KEJURUTERAAN35
  
PERALATAN / KELENGKAPAN KOMPUTER36
  
PERALATAN CEGAH KEBAKARAN DAN KAWALAN KESELAMATAN37
  
PERALATAN HOSPITAL & UBAT-UBATAN38
  
PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK39
  
PERALATAN PERHUBUNGAN/KOMUNIKASI40
  
PERALATAN SUKATAN DAN UKURAN41
  
PERKHIDMATAN42
  
PERTANIAN & TERNAKAN43
  
PESAWAT UDARA, BOT & KAPAL44
  
SENJATA & PERALATAN45