FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
  
FAKULTI FARMASI
  
FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA
  
FAKULTI PENDIDIKAN
  
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
  
FAKULTI PERGIGIAN
  
FAKULTI PERUBATAN
  
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI
  
FAKULTI SAINS KESIHATAN
  
FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN
  
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
  
FAKULTI UNDANG-UNDANG
  
HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  
INSTITUT ALAM & TAMADUN MELAYU
  
INSTITUT ALAM SEKITAR & PEMBANGUNAN
  
INSTITUT BIOLOGI SISTEM
  
INSTITUT GENOM MALAYSIA
  
INSTITUT INFORMATIK VISUAL
  
INSTITUT ISLAM HADHARI
  
INSTITUT KAJIAN BENCANA ASIA TENGGARA
  
INSTITUT KAJIAN ETNIK
  
INSTITUT KAJIAN MALAYSIA & ANTARABANGSA
  
INSTITUT KAJIAN OKSIDENTAL
  
INSTITUT KAJIAN PERUBAHAN IKLIM
  
INSTITUT KAJIAN RANTAU ASIA BARAT
  
INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO & NANOELEKTRONIK
  
INSTITUT PENYELIDIKAN TENAGA SURIA
  
INSTITUT PERUBATAN MOLEKUL
  
INSTITUT SAINS ANGKASA
  
INSTITUT SEL FUEL
  
INSTITUT TELINGA, PENDENGARAN & PERTUTURAN (HEARS)
  
JABATAN BENDAHARI
  
JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN
  
JABATAN PENDAFTAR
  
JABATAN PERKHIDMATAN PELAJAR
  
MUZIUM WARISAN AKADEMIK
  
PEJABAT CANSELORI
  
PEJABAT HUBUNGAN ANTARABANGSA (INTERNATIONAL OFFICE)
  
PEJABAT HUBUNGAN INDUSTRI (INDUSTRY LIAISON OFFICE)
  
PEJABAT HUBUNGAN UNIVERSITI-MASYARAKAT
  
PEJABAT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (PKKP)
  
PEJABAT PENGURUSAN RISIKO
  
PEJABAT PERHUBUNGAN ALUMNI
  
PEJABAT YAYASAN CANSELOR
  
PENERBIT UKM
  
PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG
  
PUSAT AKREDITASI PEMBELAJARAN
  
PUSAT INOVASI KOLABORATIF (PIK)
  
PUSAT ISLAM
  
PUSAT KEMBANGAN PENDIDIKAN (PKP)
  
PUSAT KEPIMPINAN WANITA (PKW)
  
PUSAT KOMUNIKASI KORPORAT (PKK)
  
PUSAT PELAJAR ANTARABANGSA
  
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK (PPA)
  
PUSAT PEMERKASAAN REMAJA (PERKASA)
  
PUSAT PENGAJIAN UMUM (PPU)
  
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN & INSTRUMENTASI (CRIM)
  
PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH
  
PUSAT PERANCANGAN KORPORAT & KEPIMPINAN (PPKK)
  
PUSAT PERMATA PINTAR NEGARA
  
PUSAT SUKAN
  
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT (PTM)
  
PUSATT JAMINAN KUALITI (PJK)
  
STESEN PENYELIDIKAN MARIN
  
UKM HOLDINGS SDN BHD
  
UKM-GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
  
UKM-PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN & EKS (UKM-CESMED)
  
UNIT AUDIT DALAM (UAD)