Maklumat Umum

 
Waktu Urusan Kaunter
 
Isnin - Khamis
8.15am - 12.30pm
2.15pm - 4.30pm
Jumaat
8.15am - 11.45pm
3.00pm - 4.30pm
 
 
 
 
Syarat Pembelian Dokumen
 
Taklimat dan lawatan tapak adalah tidak diwajibkan kepada semua pentender
 
Cara Pembelian
 
a. Pindahan telegrafik ke Akaun Bank CIMB Universiti Kebangsaan Malaysia 80-0223430-7
 
b. Syarikat hendaklah melampirkan ke zonkewanganjpp@ukm.edu.my
 
    i.  bukti pembayaran dengan menyatakan nama syarikat serta emel syarikat.
    ii. salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dengan SSM / MOF dan Sijil Bumiputera Kementerian Kewangan (jika berkaitan). 
 
Maklumat Tambahan
 
Dokument Tender:
 
Dokumen Tender akan diemelkan setelah Zon kewangan menyemak dan mengesahkan kelayakan Syarikat bersama-sama dengan resit pembelian.

Penghantaran Dokumen

Dokumen Tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri.

Nombor dan Nama Tender hendaklah ditulis pada sebelah kiri atas sampul surat bermeteri tersebut. 

 

 
  
  
  
  
  
  
Dokumen Meja Tender
Video
  
  
Count= 146
expand Tahun : 2024 ‎(11)
expand Tahun : 2023 ‎(8)
expand Tahun : 2022 ‎(12)
expand Tahun : 2021 ‎(9)
expand Tahun : 2020 ‎(11)
expand Tahun : 2019 ‎(13)
expand Tahun : 2018 ‎(4)
expand Tahun : 2017 ‎(15)
expand Tahun : 2016 ‎(22)
expand Tahun : 2015 ‎(12)
expand Tahun : 2014 ‎(15)
expand Tahun : 2013 ‎(13)
expand Tahun : 2012 ‎(1)