Maklumat Umum

 

 

 Cara Pembelian

a. Pindahan telegrafik ke Akaun Bank CIMB Universiti
Kebangsaan Malaysia 80-0223430-7.
 
b.Syarikat hendaklah melampirkan ke 
 
   i. bukti pembayaran dengan menyatakan nama syarikat
serta emel syarikati.
 
    ii. salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dengan SSM / MOF
dan Sijil Bumiputera Kementerian Kewangan (jika berkaitan).

 

 
Syarat Pembelian Dokumen
 
Taklimat dan lawatan tapak adalah tidak diwajibkan kepada
semua penyebutharga.

 

Waktu Urusan
Isnin - Khamis
8.15am - 12.30pm
2.15pm - 4.30pm
Jumaat
8.15am - 11.45pm
3.00pm - 4.30pm

 

Dokumen Sebutharga
 
Dokumen Sebutharga akan diemelkan setelah Zon kewangan menyemak
dan mengesahkan kelayakan Syarikat bersama-sama dengan resit pembelian.

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Catatan
  
  
  
  
  
  
Count= 701
collapse Tahun : 2024 ‎(25)
collapse Tahun : 2023 ‎(71)
collapse Tahun : 2022 ‎(56)
collapse Tahun : 2020 ‎(73)
collapse Tahun : 2019 ‎(91)
collapse Tahun : 2018 ‎(89)
collapse Tahun : 2017 ‎(65)
collapse Tahun : 2016 ‎(98)
collapse Tahun : - Data Belum Dikemaskini - ‎(134)