Bil.

5

Tarikh Mohon

14/08/2019

Tarikh Siap

19/08/2019

Nama Kontraktor

Fahad Juta Ent.

Lokasi / Bangunan

Fakulti Pendidikan, Blok B (Tandas sebelah Gerbang Minda)

Nama Penolong Jurutera

Lina

Butiran Kerosakan

Floor Trap Sumbat

Aggaran Kos (RM)

 

Kos Sebenar (RM)

 

No. Invois

 

Attachments

Created at 20/08/2019 13:28 by K016371
Last modified at 20/08/2019 13:28 by K016371