SYARAT AM:

  1. Permohonan ini mestilah dikemukakan ke JPP tujuh (7) hari sebelum tarikh majlis.
  2. Permohonan daripada Persatuan Pelajar perlu mendapatkan kelulusan daripada JPPel dan Pengurusan Fakulti UKM.
  3. Pemohon/wakil/penganjur majlis diminta bersama-sama menyelia semasa kerja persiapan dijalankan.
  4. Bagi kerja persiapan majlis/peperiksaan, penganjur/pemohon diminta menyediakan pelan susun atur kerusi, meja dan pentas sekurang-kurangnya empat (4) hari sebelum majlis berlangsung.
  5. Sebarang kos kerosakan atau kehilangan peralatan perlu ditanggung oleh pemohon.
  6. Pembatalan atau penundaan majlis perlu dimaklumkan kepada Penyelaras selewat-lewatnya dalam masa 1 hari bekerja. Pemohon yang gagal berbuat demikian akan dikenakan tindakan penalti.
  7. Sebarang masalah dan keterangan lanjut, sila hubungi :

 

Penyelaras JPP Bangi
03 8921 5099 / 03 8921 4827
JPP KKL
03 9289 7234 / 03 9289 7383

 Borang Permohonan

 

 Sistem Perkhidmatan Majlis

 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.