Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan

:

Keputusan Sebutharga: Kerja-kerja Penyelenggaraan Padang Sukan UKM, Bangi, Selangor.

Version HistoryVersion History

Tajuk Sebutharga

Kerja-kerja Penyelenggaraan Padang Sukan UKM, Bangi, Selangor.

Nombor Sebutharga

UKM/JPP/P/SH-12/2012

Tarikh Mesyuarat/Tarikh Makluman

07/03/2012 16:00

Nama Syarikat

Syarikat Jasakon

Harga Tawaran (RM)

320,779.36

Tempoh Hantaran

1 tahun

Tahun

2012

Nama Bulan

Mac

Bulan

3

Attachments

Content Type: Item
Version: 2.0
Created at 22/03/2012 10:47 by K015220
Last modified at 22/03/2012 10:48 by K015220