Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan

:

Kenyataan Tender: KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN MENGECAT DINDING DALAM BILIK-BILIK ASRAMA PELAJAR BLOK 9 DAN 11 KOLEJ KERIS EMAS UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI SELANGOR

Version HistoryVersion History

No Tender

UKM/JPP/67/2013

Tajuk Tender

KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN MENGECAT DINDING DALAM BILIK-BILIK ASRAMA PELAJAR BLOK 9 DAN 11 KOLEJ KERIS EMAS UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI SELANGOR

Bidang Kerja

Awam

Taraf

Bumiputera

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Pendaftaran Syarikat

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (LPIPM/CIDB)

Kod Bidang

 

Sub Bidang

 

Kelas

 

Gred

G3

Kategori

CE

Pengkhususan

CE 21

Tarikh Iklan

18/09/2013

Tarikh Taklimat & Lawatan Tapak

26/09/2013 11:30

Lokasi Taklimat

Bilik Mesyuarat Utama, Aras 3, JPP, UKM, Bangi, Selangor.

Tarikh Tutup

17/10/2013 12:00

Lokasi Penghantaran Dokumen

Peti Tender JPP, UKM Bangi, Selangor.

Harga Dokumen (RM)

100

Tarikh Mula Jual Dokumen

26/09/2013

Tarikh Akhir Jual Dokumen

11/10/2013

Syarat/kriteria khas

 

Attachments

Content Type: Item
Version: 4.0
Created at 18/09/2013 15:20 by K015220
Last modified at 24/09/2013 10:12 by K015220